KÜLDETÉS


Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet

A szövetkezet célja - hogy az alapító okiratával egyezően - biztosítsa a régió tárgyi népművészeti hagyományainak megőrzését, dokumentálását és  feldolgozását olyan formában, hogy ezáltal fennmaradjanak a sajátos, magas élőmunka tartamú, egyediséget és minőséget biztosító kézműves szakágak.

Feladatának tekinti a  termékek  folyamatos, a piaci igényekhez igazodófunkcionális  fejlesztését, alakás-és öltözködés kultúránk szolgálatát. A vevők jelzéseire épülő, esetenként közösen végzett kollekciózással olyan szakmai együttműködést kell kialakítanunk, amely az adott partnerek igényeihez igazodik, ugyanakkor kézi és gépi kapacitásunk mind magasabb kihasználását biztosítja.

Az európai vevőink, - közte bérmunkáztatóink - megtartása vállalkozói közösségünk létkérdése, ezért üzletpolitikánkban kiemelt figyelmet fordítunk igényeik kezelésére, a folyamatos technológiai  fejlesztésére,  és a minőségi munkát biztosító, belső képzésre.
Célunk a munkavállalók felkészítése annak érdekében, hogy többoldalú, a piaci igényekhez igazodó szakmai ismerettel rendelkezzenek. Fontos, hogy az uniós és nemzeti képzési programokkal összhangban – az életen át való tanulás gyakorlatával –, a munkavállalóink rugalmas átállással képesek legyenek megfelelni az új technológiai és piaci kihívásoknak.

Feladatunk, hogy olyan fejlesztési beruházásokat vállaljunk, amelyek egyszerre szolgálják a jelenlegi minőségi követelményeket,  és beilleszthetők a távlati stratégiánk,  - a Kézműves Udvarház - programjába. A célok összehangolása érdekében elengedhetetlen az együttműködés a Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány Kuratóriumával és a Csillagvirág Népművészeti Egyesülettel.

A középtávú stratégia-célokkal összhangban az éves minőség-célok kidolgozását igazgatóságunk folyamatosan elkészíti, azt a szövetkezeti tagokkal ismerteti,  és legmagasabb fórumán, a közgyűlésen jóváhagyja.

Elengedhetetlen feladatnak tekintjük a vevővélemények figyelemmel kísérését, amelyeket közvetlenül a szövetkezet által üzemeltetett NÉPMŰVÉSZETI  GALÉRIÁK vezetői, a raktárainkban megjelenő kiskereskedők, a hagyományőrző rendezvények, és a mindennapossá vált partnerkapcsolatok biztosítanak. Ezen vélemények összegzése és figyelembe vétele szükségszerű a termelési és árpolitikánk kialakításánál, a technológiai és termékfejlesztő munkánk módosításánál.

A folyamatos termelési feladatok mellett - együttműködve a Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvánnyal, a Csillagvirág Népművészeti Egyesülettel, a Palóc Út Egyesülettel,   pályázati támogatással létrehoztuk a Mátraderecskei Információs Központot, és folyamatosan dolgozunk a Hevesi Kézműves Udvarházfejlesztésén.. Szervezői és rendezői vagyunk az országos szőttes-pályázatoknak és a nemzetközi szőttes-konferenciáknak, és arra törekszünk,  hogy közösségünk felkészüljön a kulturális túrizmus szolgálatára, a bővülő idegenforgalomra, a hagyományos tevékenységünk és értékeink bemutatására.

 

Báder Miklósné
elnök

       
DHTML Web Menu by OpenCube