CSILLAGVIRÁG NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET


CSILLAGVIRÁG NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET

3360 Heves, Kossuth út 26-28.
A Csillagvirág Népművészeti Egyesület 2004-ben alakult. Legfőbb célunk, hogy a tárgyformáló népművészet és kézművesség hagyományait felgyűjtsük és ápoljuk, valamint a mai kornak megfelelő feldolgozású népi iparművészeti alkotásokat hozzunk létre. Mindezekkel összhangban közvetlenül a hevesi, bodonyi, recski és mátraderecskei alkotóközösségek évtizedes értékőrző és értékteremtő munkáját támogatjuk.


Kézimunkával díszített
kéziszövött termékek

A népművészeti hagyományok megismertetését, feldolgozását és terjesztését kiállítások, helyi, országos és nemzetközi pályázatok és szakmai fórumok, alkotó- és tanfolyamok szervezésével segítjük.

Kiemelt figyelmet fordítunk a településünk környezeti és szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárására, megismertetésére, a helyi művelődési szokások gondozására és gazdagítására.


Az egyesületünk szakmai bemutatókat és előadásokat vállal a helyi kulturális és országos rendezvényeken. Együttműködünk más alkotóközösségekkel és szövőműhelyekkel, amely keretében konzultációkat és szakmai találkozókat szervezünk.


Díjnyertes szőttesekFontos feladatnak tekintjük a kézműves szakiskolák szakmai munkájának a segítését, részükre szakmai gyakorlat biztosítását. Az elmúlt években számos diákot fogadtunk gyakorlati ismeretük bővítésére, elsősorban a vászonszövés megismertetésére.

Egyesületünk együtt dolgozik a Heves Megyei Népművészeti Egyesülettel, a Palóc Út Egyesülettel, a Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvánnyal, Mátraderecske Idegenforgalmáért Egyesülettel és kiemelt támogatónkkal, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezettel.


Szakmai bemutatók a Mesterségek Ünnepén

Az Egyesület taglétszáma 61 fő. Az aktív alkotók elsősorban az új alkotások terezésével és életre hívásával segítik a palóc hagyományok megőrzését. Tagjaink részt vesznek a rendezvények megtervezésében és sikeres lebonyolításában, valamint a vállalt feladatok (gyűjteményanyag gondozása, folyamatos mesterség-bemutatók és tárlatvezetés a látogatók számára) teljesítésében.
Tagjaink részére minden évben szakmai tanulmányutat szervezünk. A vezetőség tagjai rendszeresen üléseznek, a tagok számára évente két alkalommal közgyűlést tartunk.

Kiemelt rendezvények, amelyek szervezésében részt vettünk:
- I., II. és III. Palóc Párnafesztivál Mátraderecskén
- I. Bodonyi Pokrócfesztivál
- V. és VI. Nemzetközi Szőtteskonferencia, Heves
- I. II. és III. Hagyományőrző Nap a hevesi Radics Udvarban2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával kiadtuk a Palócföldi termékek katalógusát, amely alkotóink zsűrizett alkotásainak gazdag választékát mutatja be.

2010-ben kiemelkedő célunk a hevesi alkotóházunk felújítása, amelyet szintén az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával valósítunk meg.

A Csillagvirág Népművészeti Egyesület elérhetősége:

 


Pataki Miklósné
egyesületi elnök
06 30 / 494 0044
heveshsz@t-online.hu

Várjuk Önöket a hevesi, recski, bodonyi és mátraderecskei alkotóházakban!


Közhasznúsági jelentés (letölthető)

       
DHTML Web Menu by OpenCube